nonnamtang.go.th
อีเมลล์. info@nonnamtang.go.th
เบอร์โทร. 045-525-623 โทรสาร 045-525-628
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนหนามแท่ง
Nonnamtang Subdistrict Administrative Organization
"ชุมชนเข้มแข็ง มุ่งให้การศึกษา ควบคู่วัฒนธรรม น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง"

ลิงค์สำคัญ

แบบสำรวจเว็บไซต์

ท่านมีความคิดเห็นว่า
เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลโนนหนามแท่ง
มีประโยชน์ต่อประชาชน

** ผู้โหวตทั้งหมด : 0 **

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

จัดชื้อ จัดจ้าง

วันที่ รายละเอียด เข้าชม
31 พฤษภาคม 2565 2
8 มิถุนายน 2565 10
20 พฤษภาคม 2565 12
11 พฤษภาคม 2565 16
18 มีนาคม 2565 46
28 กุมภาพันธ์ 2565 37
31 มกราคม 2565 25
30 ธันวาคม 2564 26
30 พฤศจิกายน 2564 28
29 ตุลาคม 2564 29
13 พฤศจิกายน 2563 75
13 พฤศจิกายน 2563 60
13 พฤศจิกายน 2563 61
1 ตุลาคม 2563 52
22 พฤษภาคม 2563 57
7 พฤษภาคม 2563 53
8 พฤษภาคม 2563 50
1 ตุลาคม 2562 47