nonnamtang.go.th
อีเมลล์. info@nonnamtang.go.th
เบอร์โทร. 045-525-623 โทรสาร 045-525-628
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนหนามแท่ง
Nonnamtang Subdistrict Administrative Organization
"ชุมชนเข้มแข็ง มุ่งให้การศึกษา ควบคู่วัฒนธรรม น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง"

ลิงค์สำคัญ

แบบสำรวจเว็บไซต์

ท่านมีความคิดเห็นว่า
เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลโนนหนามแท่ง
มีประโยชน์ต่อประชาชน

** ผู้โหวตทั้งหมด : 0 **

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

จัดชื้อ จัดจ้าง

วันที่ รายละเอียด เข้าชม
8 มิถุนายน 2565 3
20 พฤษภาคม 2565 6
11 พฤษภาคม 2565 7
18 มีนาคม 2565 28
28 กุมภาพันธ์ 2565 32
31 มกราคม 2565 20
30 ธันวาคม 2564 22
30 พฤศจิกายน 2564 23
29 ตุลาคม 2564 24
13 พฤศจิกายน 2563 72
13 พฤศจิกายน 2563 56
13 พฤศจิกายน 2563 57
1 ตุลาคม 2563 48
22 พฤษภาคม 2563 51
7 พฤษภาคม 2563 50
8 พฤษภาคม 2563 46
1 ตุลาคม 2562 43