nonnamtang.go.th
อีเมลล์. info@nonnamtang.go.th
เบอร์โทร. 045-525-623 โทรสาร 045-525-628
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนหนามแท่ง
Nonnamtang Subdistrict Administrative Organization
"ชุมชนเข้มแข็ง มุ่งให้การศึกษา ควบคู่วัฒนธรรม น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง"

ลิงค์สำคัญ

แบบสำรวจเว็บไซต์

ท่านมีความคิดเห็นว่า
เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลโนนหนามแท่ง
มีประโยชน์ต่อประชาชน

** ผู้โหวตทั้งหมด : 0 **

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

จัดชื้อ จัดจ้าง

วันที่ รายละเอียด เข้าชม
16 พฤศจิกายน 2565 9
10 พฤศจิกายน 2565 7
21 ตุลาคม 2565 8
21 ตุลาคม 2565 9
21 ตุลาคม 2565 5
19 ตุลาคม 2565 5
30 กันยายน 2565 7
27 กันยายน 2565 11
19 กันยายน 2565 12
1 กันยายน 2565 13
1 สิงหาคม 2565 11
30 มิถุนายน 2565 11
31 พฤษภาคม 2565 10
29 เมษายน 2565 9
31 มีนาคม 2565 14
8 มิถุนายน 2565 29
20 พฤษภาคม 2565 30
11 พฤษภาคม 2565 34
18 มีนาคม 2565 75
13 พฤศจิกายน 2563 90
13 พฤศจิกายน 2563 76
13 พฤศจิกายน 2563 75
22 พฤษภาคม 2563 76
7 พฤษภาคม 2563 70
8 พฤษภาคม 2563 65