nonnamtang.go.th
อีเมลล์. info@nonnamtang.go.th
เบอร์โทร. 045-525-623 โทรสาร 045-525-628
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนหนามแท่ง
Nonnamtang Subdistrict Administrative Organization
"ชุมชนเข้มแข็ง มุ่งให้การศึกษา ควบคู่วัฒนธรรม น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง"

ลิงค์สำคัญ

แบบสำรวจเว็บไซต์

ท่านมีความคิดเห็นว่า
เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลโนนหนามแท่ง
มีประโยชน์ต่อประชาชน

** ผู้โหวตทั้งหมด : 0 **

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ รายละเอียด เข้าชม
30 กันยายน 2564 9
8 เมษายน 2565 16
6 มกราคม 2565 103
20 พฤษภาคม 2564 95
17 กุมภาพันธ์ 2564 89
14 ธันวาคม 2563 59
30 พฤศจิกายน 2563 82
9 พฤศจิกายน 2563 58
26 กันยายน 2563 44
3 กันยายน 2563 44
3 กันยายน 2563 40
9 กรกฎาคม 2563 33
14 เมษายน 2563 35
7 เมษายน 2563 24
9 มีนาคม 2563 24
13 กุมภาพันธ์ 2563 21
12 กุมภาพันธ์ 2563 20
6 มกราคม 2563 24
27 ธันวาคม 2562 25
17 ตุลาคม 2562 24
16 ตุลาคม 2562 22
25 กันยายน 2562 24
วันที่ 18 กรกฎาคม 2562 23
20 ธันวาคม 2561 23
6 มิถุนายน 2562 23
19 มีนาคม 2562 24
15 กุมภาพันธ์ 2562 24
9 มกราคม 2562 25
28 พฤศจิกายน 2561 22
14 พฤศจิกายน 2561 25