nonnamtang.go.th
อีเมลล์. info@nonnamtang.go.th
เบอร์โทร. 045-525-623 โทรสาร 045-525-628
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนหนามแท่ง
Nonnamtang Subdistrict Administrative Organization
"ชุมชนเข้มแข็ง มุ่งให้การศึกษา ควบคู่วัฒนธรรม น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง"

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

 รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและพฤติมิชอบประจำปี
 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
 แนวทางปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
 การดำเนินการตามมตราการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน

พยากรณ์อากาศ 7 วัน

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์


ภาพกิจกรรม

ดูทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์

ดูทั้งหมด

ข่าวประกาศ

ดูทั้งหมด

ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับ การจัดชื้อ จัดจ้าง

ดูทั้งหมด

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ EGP

ดูทั้งหมด

องค์ความรู้ ภายนอก

ดูทั้งหมด

ผู้บริหารองค์กร


นายเทียม สุพรรณ
096-947-3332

นายก อบต.โนนหนามแท่ง

นายธวัชชัย เพียลา
085-411-2044

ปลัด อบต.โนนหนามแท่ง


ลิงค์ส่วนต่าง ๆ

LINK

 

แบบสำรวจเว็บไซต์

ท่านมีความคิดเห็นว่า
เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลโนนหนามแท่ง
มีประโยชน์ต่อประชาชนในด้านใดมากที่สุด

** ผู้โหวตทั้งหมด : 0 **